Friluftslivets_år_element_CMYK
31.07.2014

Nye verktøy til Friluftslivets år 2015

I sommer har vi jobbet fram litt flere verktøy og maler for alle dere som skal bidra til Friluftslivets år 2015. I første omgang har vi lagt ut brev og presentasjonsmal, men maler til roll-up, bannere, plakater, og lignende kommer også.

 

Verktøyene finner du her

 

 

Snøskuter i Finnmark
30.07.2014

Alt du trenger å vite om regjeringens snøskuterforsøk

Regjeringen besluttet 19. juni å avvikle den omstridte forsøksordningen, og gå i gang med en lovprosess.  Beslutningen var et direkte resultat av at Sivilombudsmannen (SOM) ga medhold til FRIFO, DNT og Virke i deres klage. Lovforslaget ble sendt ut på høring 10. juli, med svarfrist 19. september.

 

Saken er oppdatert 30. juli med brev fra KLD til Energi og miljøkomiteen, brev fra SOM, innspill fra DNT og FRIFO til KLD vedr. lovprosess, og utsendt høring om endringer i motorferdselloven.

Mdir_logo_hoved_pos_RGB
28.07.2014

Første tildeling av midler i forbindelse med Friluftslivets år 2015

En tredjedel av midlene er delt ut i første omgang. De resterende midlene vil bli tildelt innen første halvdel av september.

 

Les mer her

NOF
09.07.2014

Velferdsgevinst av fysisk aktivitet

De som er fysisk aktive, lever lengre og er mindre syke enn de som er lite fysisk aktive. Den helsemessige velferdsgevinsten er leveår og livskvalitet.​

 

Mor og datter utendørs- cropped_2
09.07.2014

Aktivitet gir overskudd

Personer som er fysisk aktive rapporterer bedre humør, mer overskudd og økt livskvalitet sammenlignet med personer som er lite aktive, ifølge Helsedirektoratet.

 

Helsegevinstene ved regelmessig fysisk aktivitet er godt dokumentert. Fysisk aktivitet reduserer blant annet risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes type 2, blodpropp, fedme og psykiske uhelse.

 

Turmarsjforbundet - Himmelsyna2
09.07.2014

Lover milliongevinst med turgåing

En kommune med 10.000 innbyggere vil ha en velferdsgevinst på rundt 470 millioner kroner per år hvis innbyggerne som ikke er fysisk aktive begynner med DAGLIGE GÅTURER, mener Helsedirektoratet.

 

Verken kommunene eller samfunnet for øvrig har fullt ut tatt inn over seg hvilke konsekvenser en passiv befolkning fører med seg, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet. 

 

Bilde2
30.06.2014

Skogens helbredende kraft

Det er en utbredt oppfatning at ferdsel i skog og mark er bra for helsen, men inntil nylig har det ikke vært noe vitenskapelig belegg for denne påstanden. Ved Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) i Umeå, forsker de imidlertid på skogens helsebringende virkning, forteller Universitetslektor Ann Dolling ved institutt for skogbruksøkologi ved SLU.

 

Les hele artikkelen her

ra_logo
25.06.2014

Utviklingsnett: Friluftsliv og kulturminner

Riksantikvaren ønsker på høstens første Utviklingsnett-seminar å være med å inspirere kommuner og organisasjoner til aktiviteter som kan vise hvordan kulturminner og friluftsliv kan kombineres. Les mer om seminaret og meld deg på her

Snowmobile
19.06.2014

Regjeringen avlyser snøscooterforsøket

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft opplyste Stortinget i kveld at regjeringen umiddelbart avlyser forsøket med fornøyelsesløyper for snøscooter. Regjeringen vil i stedet i sommer fremme forslag om en lovendring som vil gi kommunene lov til å etablere løyper.

800px-Snowmobile_Jumping
17.06.2014

Vurderer søksmål mot regjeringen

I dag avga Energi- og miljøkomiteen på Stortinget sin innstilling til forslaget om å avslutte regjeringens forsøksordning for snøskutere.

Regjeringspartiene tar ikke hensyn til Sivilombudsmannens uttalelse om at forsøksordningen er ulovlig. FRIFO vurderer derfor søksmål.
FÅ15 logo u payoff for Columbi web

Friluftslivets år 2015

For mer informasjon om Norges største friluftslivsfest, se her.

Haakon

H.K.H Kronprins Haakon er høy beskytter av det nasjonale «Friluftslivets år 2015»

FRIFO i media

sundtoft

Video av "Den alternative helsekonferansen"

Den alternative helsekonferansen ble avholdt på Pressesenteret i Holmenkollen den 8. mai 2014.

 

Se video her!

Nærfriluftsliv_2.bmp_2_2

Fysisk aktivitet i nærmiljøet - Eksempler og artikler

'Helserådet' nr. 10/14 - Spesialnummer om fysisk aktivitet 

 

Klikk her for å lese spesialnummeret!